Lietuvos logistikos ir pramonės sektoriams – italų patirtimi grįstos rekomendacijos, kaip išvengti pandemijos

„Neto Baltic“ parengė ir ima dalintis rekomendacijomis verslui, padėsiančiomis sumažinti COVID-19 viruso išplitimo riziką logistikos ir pramonės sektoriuose. Anot bendrovės direktoriaus Roko Budvilaičio, šios rekomendacijos parengtos bendradarbiaujant skirtingiems Italijos verslo sektoriams ir akademiniai bendruomenei.

Lietuvai rekomendacijas pavyko gauti per bendrovės „Neto Baltic“ Baltijos šalyse atstovaujamą įmonę „Checkpoint Systems“, kuri priklauso pasaulinei organizacijai „ECR community“, vienijančiai mažmeninės prekybos tinklus,  maisto produktų tiekėjus ir gamintojus. Jos parengtos darbo saugos, kovoje prieš COVID – 19, instrukcijos – neseniai buvo inicijuotos Italijos logistikos asociacijos kartu su logistikos įmonėmis bei akademine vakarų valstybių bendruomene.

„Maisto pramonės ir logistikos sektoriuose kyla rizikos, tiek gamybos veiklai, tiek produkcijos tiekimui vartotojams. Gairių, kaip apsaugoti darbuotojus tokiose specifinėse grandyse – iki tol nebuvo rengta, o bendrosios rekomendacijos, deja – per siauros. Tad šis struktūrizuotas prevencinių priemonių rinkinys, padėsiantis spręsti darbo saugos ir rizikų klausimus kovoje su virusu, yra paremtas ne tik teorija, bet ir pasauline praktika“, – pasakoja R. Budvilaitis.

Gerosios praktikos rinkinį sudaro 24 išsamiai aprašyti praktiniai patarimai, kurių derėtų laikytis gamintojams, mažmenininkams, paslaugų teikėjams ar pramoninkams, logistikos bendrovėms, tiek organizuojant darbą, tiek priimant, išduodant ar atsiimant prekes, atsiskaitant už paslaugas.

Anot „Neto Baltic“ vadovo, patarimai verslui yra pateikiami struktūrizuoti, vienoje vietoje, todėl juos lengvai galima panaudoti ir bendrovių vidinėje komunikacijoje.

Rekomendacijų autoriai itin akcentuoja už prekių priėmimą ir gabenimą atsakingų darbuotojų ir vairuotojų elgseną, keičiantis dokumentais arba prekėmis – jiems privalu dėvėti tinkamas apsaugines kaukes ir vienkartines pirštines, taip pat siūlo įrengti ir tokius paprastus sprendimus kaip specialias dėžutes, kuriuose vairuotojai galėtų palikti važtaraščius.

Jose taip pat itin didelis dėmesys skiriamas dezinfekcijos politikai ir jos kultūrai bendrovėse: darbuotojams yra privaloma ne tik nuolatos reguliariai dezinfekuoti įrankius bei įrangą, bet ir ne mažiau nei kartą per savaitę dezinfekuoti sandėlius, biurus ir kitas patalpas.

Rinkinio autoriai pažymi, kad darbuotojų pamainų keitimasis buvo bei išlieka viena didesnių grėsmių, keliamų COVID – 19. Įmonių vadovams rekomenduojama riboti pamainų kaitą, ribojant tarpusavio kontaktą.

„Geriausia, kad būtų dvi tarpusavyje nesikertančios pamainos tam, kad kiekvienoje pamainoje dirbantys žmonės niekada nesutiktų vienas kito”, – teigiama rinkinyje, išverstame Lietuvos bendrovėms.

„Italai daug dėmesio skyrė ir tam, kaip turi būti atliekamas įprastas veiksmas, išlaikant saugų atstumą su kolegomis ar kaip elgtis su bendro naudojimosi daiktais, tokiais kaip įrankiais, darbo automobiliais, kada pietauti, gerti kavą, kokios saugumo priemonės turi lydėti kiekvieną žingsnį“, – apie rekomendacijas verslui pasakojo R. Budvilaitis.

Kitą svarbią rekomendacijų dalį sudaro patarimai, kurių derėtų laikytis tiekimo grandinėje, logistikoje. Esminis principas, kuris čia galioja – tai asmeninio kontakto vengimas ir personalo edukacija.

Rekomendacijų rinkinys netrukus bus platinamas visoms šalies bendrovėms tiesiogiai, juo pasidalinti bus kviečiamos ir savivaldybės, Ekonomikos ir ūkio bei kitos ministerijos.

„Žinios ir patirtis, yra tai kuo galime pasidalinti su verslu. Tad norim tikėti, kad ši iniciatyva prisidės prie visų bendrų pastangų, kovojant su viruso plitimu“, – sako „Neto Baltic“ vadovas.

——————————————————————————————————————————————————

ECR Community organizacija, kurios aktyvus komitetų narys yra ir Checkpoint Systems, tiekimo grandinės dalyviams rengia įvairias rekomendacijas kaip saugiai dirbti ir užtikrinti tęstinumą šiuo sunkiu ir kupinu iššūkių laikotarpiu. Dalinamės 24 žingsnių gerosios praktikos vadovu,  kurio tikslas – mažinti COVID-19 plitimo riziką.

Plačiau apie ECR Community

Plačiau apie Checkpoint Systems